Sveže meso
Meso mlade govedine Telečje meso Svinjsko meso
I. kategorija I. kategorija I. kategorija
1   križni kos in rep 1   stegno 1   stegno
3a   oreh (krogla) 1a   križ, roža, ramstek 2   ledveni del
3b   zunanje stegno 1d   krogla, oreh, kepa II kategorija
3c   belo stegno II. kategorija 3   hrbet
3d   roža, rožna konica 2   hrbet 4   vrat
II. kategorija 2a   visoki hrbet, bržola, zarebrnica 5   pleče
1   šimbas (visoke zarebrnice) 2b   ledveni del, nizki hrbet, šimbas III kategorija
4   bržole (nizke zarebrnice) 4   pleče 6   prsi
5   greben III kategorija 7   rebra
11   pleče 1e   bočnik 8   potrebušina
11a   plečna ribica 3   vrat 9   golen
11b   anko pleče 4a   bočnik 10   podlaket
11c   debelo pleče 5   rebra meso zunaj kategorije
III kategorija 5a   prednja rebra     svinjski file
6   vrat 5b   zadnja rebra      
7   rebra 6   prsa      
8   trebuševina (flam) 7   potrebušina, trebuševina, flam      
9   mehka rebra, prsi meso zunaj kategorije      
10   bočnik     file, pljučna pečenka      
meso zunaj kategorije            
    pljučna (file)            
Meso govedi lahko kupite v mesnici KRAVJI BUTIK.