priznanje gostilna slovenije

Gostilna ARVAJ v družbi najboljših

Obrtno podjetniška zbornica Slovenije je v gostilni na Dvoru Jezeršek podelila prve znake in izveske nove blagovne znamke »Gostilna Slovenija«. Pravico do uporabe nove blagovne znamke, ki bo pripomogla k dvigu prepoznavnosti slovenske kulinarike je prejelo osem slovenskih gostiln: Gostilna Ančka iz Šenčurja, Arvaj iz Kranja, Gostilna Belšak, Slavkov dom z Golega Brda, Gostilna Dobnikar s Katarine nad Ljubljano, Gostilna na Dvoru Jezeršek 1768 iz Zgornjega Brnika, Gostilna Krištof iz Predoselj, Gostilna Ledinek s Šmarne gore in Gostilna Mihovec iz Zgornjih Pirnič.


izvesek priznanje slovenijeTemeljni namen podeljevanja kolektivne blagovne znamke »Gostilna Slovenija«, katere idejna vodja sta etnolog Janez Bogataj in Martin Jezeršek je v povezovanju kakovostne kulinarične ponudbe v gostilnah na Slovenskem, skrbi za njeno celovito kakovost, trajnostni razvoj in ohranjanju lokalne ter regionalne razpoznavnosti. Z novo blagovno znamko bodo gostilne v Sloveniji postale značilen in razpoznaven del turistične ponudbe.

Kriterijev za pravico do uporabe blagovne znamke je več. Prvi pogoj je, da lahko gostinec pridobi blagovno znamko »Gostilna Slovenija« je, da se gostinski obrat imenuje gostilna. Nadalje, jedilnik mora vključevati vsaj 80 odstotkov hišnih jedi, krajevne in regionalne jedi ter vseslovenske jedi. Ponudba hrane naj bi vključevala vsaj tri proizvode z zaščitenim geografskim poreklom, vsaj 5 odstotkov živil naj bi bilo ekološko pridelanih, ponudba hrane pa mora biti usklajena z letnimi časi. Ponudba vin mora temeljiti izboru vsaj 75 odstotkov vin slovenskih vinarjev, v ponudbi žganih pijač mora biti vsaj 5 pijač krajevnega, regionalnega ali slovenskega izvora in v ponudbi brezalkoholnih pijač vsaj 10 pijač krajevnega, regionalnega ali slovenskega izvora. Ena izmed kriterijev pridobitve blagovne znamke sta tudi zunanja ureditev ter notranji ambient gostilne.
podeltev priznanja